אם אתה רוצה לחולל שינוי בעולם, חייה את השינוי" מהטמה גנדי


הפרדת אשפה במקור

האשפה האורגנית מהווה כ- 50% מכלל משקל האשפה הביתית. אשפה זו מהווה את הגורם הדומיננטי ביצור מפגעי האשפה הן בהובלה והן באתרי ההטמנה. יחד עם זאת מהווה
אשפה זו חומר גלם חשוב להזנת הקרקעות. החזרת החומר האורגני לקרקע הנה מחויבות בסיסית שלנו כלפי הסביבה בה אנו חיים וכן כלפי הדורות הבאים.

מטרות המיזם:

יצירת מודל פועל, בצורה טובה, של הפרדת אשפה במקור למסלול יבש ורטוב בקנה מידה ארצי.
לאור ניסיון העבר ומגמות עתידיות (היטל ההטמנה) מוכח כי פרויקט הפרדה במקור חוסך לרשות לפחות כ 40% אחוז בעלות התשלום עבור פינוי האשפה ביישוב.
העמותה פועלת בשיתוף משרד איכות הסביבה המעניק תקציבים למועצות המשתתפות בפרויקט.
הפרויקט יושם ביותר מ- 35 קהילות ברחבי הארץ ביניהן מועצה מקומית זיכרון יעקב, סביון וקצרין.

שלבי המיזם לרשות חדשה:

  1. ביצוע תוכנית ביצוע לבדיקת ישימות המיזם. התוכנית כוללת סקר מצאי פחי אשפה ונפחי אצירה, חישובי עלויות ובניית תוכנית עסקית..
  2. סיוע לרשות בהגשת בקשות למשרד להגנת הסביבה לצורך קבלת מענקים מקרן הניקיון.
  3. מציאת או יצירת פתרון קצה לסוגי האשפה שיופרדו.
  4. סיוע לרשות בהצטיידות בפחים הדרושים.
  5. התאמת מתודת החינוך וההסברה המתאימה ביותר לרשות..
  6. ביצוע הפרויקט בפועל.

משובי משרדי הממשלה לפרוייקט:

"ברצוני להודות לך על היוזמה לגייס את הקהילה (זיכרון יעקוב) לטיפול באשפה ולברך אותך על הביצוע עד כה"
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ שר המדע והטכנולוגיה

"המשרד להגנת הסביבה מברך, מעודד ותומך בהפרדת הפסולת לשני זרמים ומחזורה... המשרד תומך ומלווה את המהלך"
ח"כ גלעד ארדן השר לאיכות הסביבה.

בפרויקט האחרון שעשינו בהשתתפות 220 בתי אב במשך 3 חודשים חושב חיסכון של 41,000 ₪ לשנה.
בניית האתר: מאשה ליפשיץ